Portal:Irklar

Aarthalopedia sitesinden

Irklar, Aarthal'ın tarihine şekil veren yaygın ırklardan, nadir olarak görülen efsanevi canlılara ve yaygın ırklar kadar geniş çaplı medeniyetler oluşturmamış egzotik ırkları kapsar. Bütün yaşayan varlıkların bulunduğu bir sayfa arıyorsanız, canlılar kategorisine göz atmanızı tavsiye ederiz.

Cincüceleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Cincüceleri, mühendislikleri ile bilinen, oldukça egzantrik, küçük canlılarıdır. Tarih sayfalarında çok yer edinmeseler de arkaplanda pek çok teknolojik gelişmeyi tetiklemişlerdir.

 • Lutin. Genellikle cincücesi dendiğinde akla gelenlerdir. Kuzenleri Giliai'lara(Derin cincüceleri) ve Eigulys'lere(Orman cincüceleri) göre daha meraklıdırlar.
 • Eigulys. Aarthal'da diğer cincücelerine nazaran daha zor bulunurlar. Ormanın çocukları olan bu ırk; münzevi yaşamları nedeniyle diğer ırklar tarafından keşfedilirler.
 • Giliai. Karaderinlik sakinlerinden olan bu cincüceleri, kuzenleri gibi optimist değildir, onun yerine onların tam tersi kuşkucu bir kişilikleri vardır; ancak bu kişilikleri onları karaderinlikte hayatta tutar.

Cüceler[düzenle | kaynağı değiştir]

Cüceler, geleneklerine oldukça bağlı; dağların derinliklerinde hayatlarına devam eden bir ırktır. Savaşçı adetlerinin yanı sıra cüceler aynı zamanda zanaatkâr bir ırktır. Dağları kazarak, taşların üstüne oymalar yaparak Aarthal'ın en muhteşem şehirlerini yeraltına sererler.

 • Altın cüceleri. Aarthal'ın sıcak kumlarında doğup büyümüş cücelerdir. Çöllerin altına yerleşmiş bu cüceler başkalarının işlerine karışmaz, başkalarının da onlara karışmasını hiç mi hiç sevmezler.
 • Buz cüceleri. Kuzeyin buz çöllerinde yaşayan Buz cüceleri diğer cücelere göre daha açık tene sahiptir. Yağmacı kabilelerden oluşan bu cüceler buz dağlarının içini oyup muhteşem yapılar ortaya çıkarırlar.
 • Dağ cüceleri. Cüce denildiğinde akla gelen ırktır. Onlar taştan gelmişlerdir, ve taşın içerisinde yaşarlar. Dağların altındaki madenleri çıkarmak onların en iyi olduğu iştir. Mitril ile yaşar mitril ile ölürler.
 • Duergar(Gri cüceler). Karaderinlik sakinlerinden duergar'lar evlerini özellikle volkanların yakınlarında kurarlar, böylece çıkardıkları madeni işleyip savaşa hazır olurlar. Onlara göre dağ cüceleri nedeniyle evlerinden kovulmuşlardır.

Elfler[düzenle | kaynağı değiştir]

Calanyar veya Elfler, fey ırklarının uzun ömürlülerindendir. Çoğunlukla ormanlarda, çalılık alanlarda, ve diğer vahşi doğada bulunurlar. Zamandan zamana güçlü uluslar kurmuşlardır, duruma göre göçebe yaşam stilini benimsemişlerdir. Neredeyse bütün elfler Seladrine panteonlarına ibadet ederler, ve elfler çoğunlukla, doğaları gereği iyi kalplidirler.

Elflerin üç farklı alt grubu vardır. Bu gruplar elflerin Feydiyarı'ndan geliş sırasına göre kategorize edilir:

Aran Amothyar[düzenle | kaynağı değiştir]

Aran Amothyar, veya ortak dilde Üstün Elfler; Feydiyarı'na gelen ilk elf grubundakilerdir. Bu gruptakilerin göçleri, Batı Aarthal üzerindeki ilk medeniyetlerin kurulmasını sağlamıştır.

 • Ay elfleri. Aynı zamanda Aëten'in Çocukları olarak da bilinen ay elfleri; maceraperest, gezgin ve hayallerini asla bırakmaz elflerdir. Diğer akrabalarına göre daha uyumlu ve arkadaşcanlısı olarak görülebilirler. Her zaman olmasa da çoğunlukla Aëten'e ibadet ederler.
 • Güneş elfleri. Batı Elfleri olarak da bilinen güneş elfleri, büyülere, özellikle elf büyüsüne yatkınlıkları ile bilinirler. Oldukça rasyonel bakış açıları vardır. Onlar için duyguların aşırı uçları manasız, tanrıların bahşettiği bilince aykırı bir durumdur. Güneş elflerine batı elfleri denmesinin sebebi ise Elf denizi'nin batısının onların evi olmasındandır.
 • Yıldız elfleri. Mithral Elfler olarak da bilinen yıldız elfleri, beyaz tenleri ve tenlerine zıt şekilde koyu saç renkleriyle bürünmüşlerdir. Diğer ırklar onları "burnu havada" olarak betimler. Kendi kanlarına karşı ılımlı ancak tarihsel sebepler nedeniyle diğerlerine karşı soğuk tavırları vardır. Oldukça atik olan bu ırk savaş sanatlarında usta olmakla kalmayıp büyü konusunda da marifetlidir.

Echor Noldoran[düzenle | kaynağı değiştir]

Echor Noldoran, veya ortak dilde Kovulanlar; Feydiyarı'ndan kovulmuş, materyal evren'e gelmiş olan ikinci gruptur. Drow'lar gibi, bu gruptaki bazı elfler farklı tanrıların takipçisi olmuşlardır.

 • Kara elfler. Karaderinlik'in katmanlarında yaşayan kara elflere aynı zamanda drow, derin elfler ve akşam elfleri de denir. Ayrıca yerüstünde yaşayanlar onlara Derinlere Gidenler olarak da hitap edebilir. Onlar, siyaha yakın ten renkleri ve çoğunlukla beyaz, açık renk saçları ile yeraltına uyum sağlar. Gizlilik ve dikkat çekmemek açısından oldukça yetenekli olan bu elfler, Lûrath'a yakınlıkları ile bilinir.
 • Gri elfler. Aynı zamanda Soluk tenliler veya kendi dillerinde Mithgwan Talyar olarak da bilinen bu elfler, hem feydiyarından kovulmuş, hem de kendi elf akrabaları tarafından istenmeyenler olarak kuzeye güçmüş olanlardır. Antik tarihlerini Renksiz Hiçlik üzerinde geçirmiş, kuzey elverişsiz bir yer olması üzerinde Ghaskeena ve Yoron arasında kalan Zehir korusu'na göçmüşlerdir. Solgun ve yeredeyse bir taş gibi gri ten renkleri nedeniyle diğer ırklar onlara böyle hitap eder. Kendilerine düşman olmayanlarla iyi geçinirler, ancak her zaman kuşkuyla yaklaşırlar.
 • Gölgediyarı elfleri. Kuzguniçe'nin hizmetkârları olan bu elf ırkı, Feydiyarı'ndan kovulduktan sonra Gölgediyarı'na kaçmıştır. Mor tenleri ve genellikle kel olmaları sebebiyle başka aberasyonlar ile çok karıştırılır. Diğer bir ismi ise Shadar-kai'dır.

Calen Sylvan[düzenle | kaynağı değiştir]

Calen Sylvan, veya Yeşil Elfler, halk arasında bilinen adıyla Silvanus'un Takipçileri; materyal evren'e üçüncü grup olarak gelmiş elflerdir. Onlar, ormanları ve yeşil arazileri evleri bilmiş, çoğunlukla Silvanus'a, veya Seladrine panteonları'ndaki ismi Ranfir Ramadyn'a ibadet etmişlerdir.

 • Orman elfleri. Ormanların ve yeşil arazilerin ev sahibi orman elfleri; Silvanus'a yakınlıkları ile bilinir. Kendilerine Sylvan da diyen orman elfleri, izcilik ve druidizm'e oldukça yatkındır. Doğa sevgileri sebebiyle doğaya zarar vermeden iç içe yaşama istekleri vardır. Ağaçların içerisinde yuva yapıp, büyük ağaçların dallarından bölgelerine tehdit olanları gizlilik içerisinde izlerler.

Egeloth dhwan[düzenle | kaynağı değiştir]

Egeloth Dhwan, veya ortak dilde Farklı Olanlar; üç ana grubun göçünden çok sonra değişen ve elflikten öte farklı kanlar taşıyan elflere denir.

 • Yarı-elf. Ailesinden bir tanesi elf, bir diğeri ise insan olanlara denir. Böyle bir birleşimden doğan çocukların hepsi yarı-elf olmayabilir; bazıları sadece elf özelliklerini alırken bazıları sadece insan özelliklerini de alabilir. kişilerin yarı-elf olduklarını; sivri kulakları, gelişmiş duyuları ve büyüye olan yatkınlıklarından; ve insanlardan aldığı arkadaşçıl ve uç olmayan duygu durumlarından anlaşılabilir. Ayrıca yarı-elfler, bir elf kadar olmasa da, insanlardan daha uzun süre yaşar.
 • Lythari. Kurtlarla iyi geçinebilen, sürü şeklinde göçebe yaşayan, her sürülerinin bir lideri olan elf ırkıdır. Bu elfler kurt şekline polimorf olabilir. Hikayelere göre onlar kendi istekleriyle, feydiyarında bulunan portallardan geçmiş ve materyal evrene gelmişlerdir; ve diğer elflerden farklı olarak kendi istekleriyle feydiyarına tekrar gidebilirler.
 • Avariel. Aarakocra'lar ile iyi anlaşabilen, atmacagillere benzer kanatları olan ve uçabilen bir elf ırkıdır. Birinci Çağ sırasında ejderler ile büyük savaşlar vermişlerdir. Soyları neredeyse tükenmiştir. Onları görmek çok nadirdir.

İnsanlar[düzenle | kaynağı değiştir]

İnsanlar Aarthal'da varolan baskın bir türdür, ve göçsever özellikleri nedeniyle evrenin en uç noktalarında bile karşılaşılabilir. Genel olarak düşüncelerini açıklamayı severler ve duygusaldırlar. Oldukça versatil olmalarıyla bilinir, fakat diğer ırklardan daha usta oldukları bir konu yoktur. Onların hırs, heves ve tutkuları; büyük imparatorluklar ve krallıklar kurmalarına yardımcı olmuştur.

 • Alghâri. Alghâriler savaşlarda süvari birlikleri kullanımında uzmanlaşan ilk halklardan biridir. At, koyun ve sığır sürüleri yetiştirmiş, çadırlarda yaşamış ve at üzerinde ok ve yay ile savaşmış olan Alghâriler aynı zamanda kendilerine has metal işlemeciliği, anıt mezarlar ve sanat tarzları ile karakterize edilen zengin bir kültür geliştirmişlerdir.
 • Ghaskeenalar. Ghaskeenalar diğer insan ırklarının aksine, doğuştan büyü enerjisini kontrol eder doğarlar. Bu yüzden diğer ırklardan farklı olarak pek çok şeyi daha kolaylıkla başarabilir, çoğu bilim ve ilimde diğerlerinden daha hızlı gelişirler. Ghaskarların öncülük ettiği yağmalarda, savaşın gidişhatını değiştirmeye yardımcı olurlar.
 • Ghaska. Ghaskarlar denizcilikle ilgilenirler. Gemi yapımı, deniz seyri ve yıldızları okumak onların ustalık alanıdır. Bu nedenle yıllar içerisinde bir çok keşife öncülük etmişlerdir.
 • Gylfialılar. Gylfindor bölgesinin yerli halkıdır. Edwin nehri kıyıları boyunca karşılaşılabilir.
 • Kehrunitler. Çöllerin efendisi olan insan halkıdır. Tal-Haib gibi büyük şehirler kurarak ticarette kendilerini geliştirmişlerdir.
 • Lathialılar. Her zaman savaştan uzak durmaya çalışmış, kendi ada bölgeleri Lathia içerisindeki iç savaşlarla uğraşmışlardır. Kendilerini her konuda nötr tutmuş ve bütün kıtanın vazgeçilmez bankası olmuşlardır. insanları druid olmaya çok yatkındır.
 • Magean. Likopea ve Nefeos onların kurduğu ve yönettiği şehirlerdir. Birinci Çağ başlarında, coğrafyanın değişmesi nedeniyle güneyden yukarı çıkan Kehrûnitler ve gemiler ile yeni sahiller arayan Ghaska denizcilerinden oluşmuşlardır.
 • Roynarlar. İmparatorluk kurucuları olarak da bilinen bu insan ırkı, Batı Aarthal'ın en yaygın ırklarındandır. Gylfindor ve Antrach bölgesindeki neredeyse bütün devletleri onlar kurmuşlardır. En bilinen özellikleri ise Royne İmparatorluğu'nu kurmaları, ve ilk defa Bahamut ile konuşan ırk olmalarıdır.
 • Xorasîler. Hegelion'un Dağları gibi yüksek rakımdaki yerlerde ve Kehram Çölü gibi çöllerde yetişmiş bu özellikle bembeyaz tenleri ve saçları ile bilinir.
 • Sapkın. Genellikle kökenleri iblisler, şeytanlar, kötü panteonlar gibi yeklere. Sapkınlar zalimlikleri ve cazibeleri ile bilinir, bu da onları mükemmel birer düzenbaz veya tam takır bir lider yapar.

Orklar[düzenle | kaynağı değiştir]

Orklar, Aarthal'ın canlı türlerinden biridir. Grûlash, Öe'yi domine etmek, ve bu yolda düşmanlarını tedirgin etmek için onları cücelerden ve ogrelerden türetmiştir.

 • Goblinler. Kısa, tıfıl ve yeşillerdir. Oldukça kuvvetsiz olmalarına rağmen zekilerdir. Tek başlarına korkutucu olmasalarda, sürü halinde ölümcüldürler.
 • Devgoblinler. Goblinlerin daha güçlüsü, daha akıllısı ve daha tehditkâr olanlarıdır. Genellikle goblin sürülerine liderlik ederler.
 • Hobgoblinler. En büyük olanları ve en güçlüsüdürler, ancak zekası diğerleri kadar iyi değildir.
 • Nûnlar. Çoğunlukla Orta Aarthal'da yaşayan Nûnlar, düzlük arazilerde göçebe yaşarlar. Göçebe yaşayan insanlara benzer şekilde at ve binek kullanmayı severler.
 • Mêrchler. Küçük gruplar halinde yaşamayı seven, oldukça vahşi orklardır. Orta Aarthal'ın dağlarında ve tepelerinde bulunabilirler.

Yarımlıklar[düzenle | kaynağı değiştir]

Yarımlıklar -veya kendileri arasında Hin ve diğer ırklar arasında "kıvrak", insanlara benzeyen ancak neredeyse "yarıları" kadar olan bir ırktır. Yarımlıklar çoğu ırklarla iyi geçinirler. Diğer ırklar tarafından meraklılıkları ve koleksiyonculukları ile bilinirler. Cincücelerinden uzundurlar.

Egzotik Irklar[düzenle | kaynağı değiştir]

Egzotik ırklar Aarthal'da genellikle yeri yurdu olmayan nadir ırklardır. Bu ırklar diğer ırkların farklılaşmasından ortaya çıkabilir, veya kökeni farklı düzlemlere dayanıyor olabilir. Yine de, diğer ırklar gibi renkli kişilikleri ve kendilerine has karakterleri vardır.

 • Kreatisler. Kedilere benzer ancak humanoid olan bir ırktır. Özellikle yağmur ormanlarında kabileler halinde yaşarlar, ancak bazıları medeniyeti seçip Aarthal'ın şehirlerine karışmıştır.
 • Pangaryanlar. Aarthal'ın ayılarına benzeyen bu ırk, Arkenrac'ın ayılar üzerindeki deneyleri sonucunda ortaya çıkmıştır. Fiziksel kuvvetleri her şeyi devirmeye yetse de içlerindeki yumuşak kalpleri nedeniyle bunu kullanmamayı tercih ederler.
 • Minatourlar. Çok hızlı sinirlenebilen, boğalara benzeyen bir ırktır. Öfke kontrollerini sağlayabildiklerinde en tatlı arkadaştırlar, ancak karşınıza almak istemezsiniz. Çünkü sizi tek darbeyle parçalayabilecek boynuzlara sahiptirler.
 • Aarakocralar. Elflerin en yakın dostlarından Aarakocralar humanoid kuşlardır. Kartal ve şahin gibi atmacagillere benzerler. Uçabilmeleri sayesinde evlerini dağların ulaşılamayacak yerlerine kurarlar.
 • Aasimarlar. Tamamiyle insan özelliklerine sahip bu ırk, göksel varlıklar tarafından kutsanmıştır. Panteonlarına, panteonları yoksa yaratıldıkları amaç uğruna yaşar ve ölürler.
 • Ejderdoğanlar. Tamamiyle bir ejder olmasalar da kökenleri ejderlere dayanır. Humanoid formda bir ejdere benzeyen bu ırk, Draconia ismi verilen bir ülkeden gelirler. Kendi ülkelerinde çıkış ve giriş yasaktır. Ancak kaçabilen veya göreve gönderilen kişiler de vardır.
 • Genasiler. Elemental düzlemlerde doğan bu ırk insanlara benzer, ancak tamamiyle doğdukları elementin fiziksel özelliklerini taşırlar. Su Genasileri biraz daha akışkan olur, ateş olanları da siz düşünün.
 • Kertenadamlar. Aarthal tarihinin ejderler ve elflerden sonra en antik ırkıdır. Onlar bu kıtanın her bataklığında bulunabilirler. Kertenkeleye benzer bu humanoid varlıklar kabile halinde yaşarlar.
 • Loxodonlar. Humanoid fillere benzer bu varlıklar belki de Aarthal canlılarının elflerden sonraki en ulvi varlıklarıdır. Oldukça duygusal olan bu canlılar, diğer iyi kalpli canlılarla iyi vakit geçirmeyi severler.