Batı Aarthal

Aarthalopedia sitesinden
1037 2Ç yılından bir Batı Aarthal haritası.
Batı Aarthal, - bölgenin sakinlerinin kendi argolarıyla da Batı - Aarthal'ın yaşanmaya elverişli kısımlarının bulunduğu yere verilen addır. Kuzey Aarthal'daki tahribin ardından çoğu kişi Batı Aarthal'a doğru göç etmiştir.

Kıta, Elf Denizi'nin doğu sahilleri olan Esthara'dan başlar, ve Kanayan ormanlar'ın doğu sınırında biter. Birinci Çağ sırasında elfler tarafından büyük değişimlere uğramıştır.

Etimoloji[düzenle | kaynağı değiştir]

Aarthal ismi Namarie dilinde "beşik" anlamına gelir. Lrys dilinde ise anlamı aynı olan Earthel kelimesi kullanılır. Bu iki sözcük de eorthl kelimesinden türemiştir.

Diğer isimleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Genellikle kullanılan "Batı Aarthal" isminin dışında pek çok ismi vardır. Cüceler kendileri arasında"Ygrotha" demeyi tercih eder. "Ygrotha" kelimesinin kökeni olan Yg- "kazılabilen yer" anlamına gelirken -rotha iste "gül" anlamını taşır. Tam çevirisi pek bir mana ifade etmese de cüceler bunu "Sevdiğimiz ve bu yüzden kazmaya devam ettiğimiz evimiz" olarak kullanır. Bunun nedenlerinden bir tanesi de cüce kültüründe gülün temsil ettiği anlam, bir erkek cücenin sevdiceğinin kalbi olmasıdır. Ve cüceler sadece rahat oldukları yerde kazarlar.

Elf dili olan Namarie'de ise "Lumar'Quna" denir. Lumar anlam olarak "ışık, parlaklık; veya güneş, yıldız" anlamlarını taşır. Quna ise bakılan yeri ifade eder. Bu da Feydiyarı'ndan kovulmuş elflerin bu noktadan, Batı Aarthal'dan tekrar ve tekrar ışığa(yani evlerine) baktıklarını temsil eder. Tam çeviri ile "Işığa(Feydiyarı'na) baktığımız nokta".

Coğrafya[düzenle | kaynağı değiştir]

Kıtanın batısında büyük bir su kütlesi olduğu düşünülür, kimse şu zamana dek bilinenden öteye gidememiştir. En batısında Ghaskeena bölgesinin Parmak noktası bulunur, bununla birlikte Balina sahilleri ve Eklemler; Parmak noktasını çevreler. Kuzeyinde Kanayan Ormanlar ile beraber Safir Göl ve Zehir Korusu bulunur; buralar kıtanın kuzey yeşilliklerinin bulunduğu yerdir. Elf ormanları ile birlikte Elf denizi kıtanın güney kesiminde yer alır, buralar ise Birinci Çağ'ın başlangıcında elflerin Feydiyarı'ndan göç ettiği ilk noktalardandır, buralar bazen güneydeki Lórindol kıtasının parçaları olarak da kabul edilir.

Kuzeydeki Oorasha deltası'ndan akan nehir Ghaskeena bölgesine doğru ilerler ve orada biter. Edwin Nehri ise Gylfindor bölgesini ikiye ayırarak kıtanın çarklarını ilerleten ticareti harekete geçirir. Safir sahil'den akan Safir nehri ise Doronsûnlu elflere önemli gelenekler kazandırmıştır.

Hegelion'un Dağları güneyde önemli bir duvar oluşturur. Yaşayanları, bu soğuk duvar tarafından yüzyıllarca korunmuş; bölgeye yapılacak fetihleri zorlaştırmıştır. Karanlık Vadi ise Birinci Çağ'ın ortalarında gelen ork istilası sebebiyle onyıllar içerisinde yeşil ve kudretli bir vadiden karanlık, korku dolu ve neredeyse yaşanamayan bir vadiye dönüşmüştür.

Tarih[düzenle | kaynağı değiştir]

Batı Aarthal'ın tarihi çok uzun zaman önceye dayanır. Birinci Çağ ve İkinci Çağ boyunca aktif bir şekilde tarih sayfalarında yer edinmiştir. İlk çağ sırasında yaygın ırklar kabileler kurmuş, göçler gerçekleştirmiştir. Orklar meydana gelmiş ve pek çok primitif devlet ortaya çıkmış ve toplu yıkımlar gerçekleşmiştir.

İkinci Çağ[düzenle | kaynağı değiştir]

İkinci Çağ tarihi Batı'nın gördüğü en büyük savaşın sonlanmasıyla başlamıştır. Son Savaş'ın insanlar tarafından kazanılması sonucunda birçok elf devleti yıkılmış, kıta üzerindeki insan politikal gücü artmıştır. Böylece insanlar daha büyük devletleri kurma aşamasına girmeye hak kazanmıştır. Kurulan bu devletlerden bir tanesi ise Royne İmparatorluğu'dur. Kısaca imparatorluk olarak geçen bu devlet, savaşın en önemli karakterlerinden biri olan Talair Royne tarafından kurulmuş, Bahamut'un kanını sahiplenmesiyle üstün güçlere sahip olmuştur. İlk 500 yılında yükselişe geçmiş, Batı Aarthal'ın güney kısmında tam bir kontrol sağlamıştır. Sonraki 400 yılında ise iç isyanlar ve kardeşler arasındaki politikal kavgalar sebebiyle çöküş dönemine girmiş, 867 2Ç yılında ise Caen'in Gazabı olayı nedeniyle bir yıl içerisinde tamamiyle yok olmuştur.

İkinci Çağ'ın bir diğer büyük insan devleti ise Alghâran Hanlığı'dır. Aarthal'ın doğusundan göçen Alghâri'ler kıtanın daha önce karşılaşmadığı taktik ve teknikleri kullanarak büyük bir devlet haline gelmiş, Batı Aarthal'ın kuzeyinde önemli bir güç haline gelmiştir. Uzun yıllar boyunca birçok küçük devlet üzerinde yarı-hakimiyet kuran Alghâranlar Nûn istilası ile güçlerini önemli ölçüde kaybetmiş, böylece yarı-hakimiyetleri de sona ermiştir.

İmparatorluğun çöküşü, hanlığın güç kaybetmesi ve yarışa dahil olan orklar ile birlikte 900 2Ç yılı civarlarında Batı Aarthal'da dengeler değişmiş; artık ne bir birinci ne de ikinci kalmıştır. şehir-devletlerine ayrılan Batı politik savaşlar, hastalık, hüzün ve acı ile dolup taşmıştır.