İnançlar

Aarthalopedia sitesinden
(İnançlar sayfasından yönlendirildi)

Aarthal kıtasında bir çok farklı inanç sistemi bulunur. Bunun nedenlerinden bir tanesi kıtanın oldukça geniş bir coğrafyaya sahip olması, ve bu coğrafyanın pek çok yerinde yaşayan toplumların iletişiminin kısıtlı olmasıdır. Bu toplumların bazı kesimleri Panteizm ile inançlarını sürdürürken, pek çoğu Politeizm ve Tek Tanrı inancını kendilerinde doğru bulur.

İnanç sistemi[düzenle | kaynağı değiştir]

Evrende bulunan ırkların hangi kökene sahip olduğuna göre inançları tahmin edilebilir, veya hangi inanç türüne sahip olduğuna göre hangi kökenden geldikleri oldukça aşikar durabilir. Örneğin elf veya elf kökeninden gelen ırklar çoğunlukla tanrının bütün evrendeki nesnelerin içerisinde barındığını düşünür. Bu tanrının ismi her toplumda ve dilde farklı olabilir ancak özünde bu tanrının gücü bütün canlı ve cansız her varlığın içerisinde gücünü gösterebilir. İnsan veya insandan gelen ırklarda ise durum çok farklıdır. Onlar, kolektif yaşama olan aykırılıkları nedeniyle birçok farklı inanç sistemleriyle yaşamışlardır. Bu, ilk başta gizemli inançlar olarak bilinen, ancak sonradan popülerlik kazanan tek tanrılı dinlerden; birçok farklı coğrafyada ismi değiştirilerek kullanılan aarthalyan panteonlarına kadar değişebilir.

Cüceler ve yarımlıkların inanç sistemleri ise elf veya insanların inanç sistemlerinden pek çok kez etkilenmiştir, fakat kendi, bağlı oldukları geleneklerini kaybetmeden kültürlerine entegre edebilmişlerdir.

Politeist sistemlerde tanrılar[düzenle | kaynağı değiştir]

Çoğu inançta merkezde bir tanrı olur, ve bu tanrının altında çalışan farklı tanrılar bulunur. Bu durum, Baş Tanrı ve Hizmetkâr Tanrı sistemidir. Diğer bir türlüsü de merkezde hiçbir tanrının olmamasıdır. Bu durumda tanrıların otoritesi güç durumuna göre belirlenir ve istikrarsız; akışkandır. Birçok Baş Tanrı bulunur, bu baş tanrıların altında çalışan Hizmetkâr Tanrılar bulunur, Ancak grubun herhangi bir lideri bulunmaz. Çoğunlukla içlerinde gruplara bölünmüş olurlar.

İnsanlarda inanç[düzenle | kaynağı değiştir]

İnsanlar, inanç konusunda gayet değişkenlerdir; ve bu durum bile tek başına onları diğer ırklar ayırmaya yetecek kadar madde içerebilir. İnsanlar bilindikleri tarihten bu yana atalarının inançları olan doğayı tamamiyle ekarte etmeden devam etmişlerdir. İlk bin yılın ardından, mucizeleri coğrafyalar üzerinde görülmeye başlayan Aarthalyan panteonlarına olan inanç gittikçe yaygınlaşmıştır. Tarihin bu noktalarında insanların %85'ine yakını bu panteonlara inandığı bilinir. Şimdilerde ise bu sayı %98 civarındadır.

Diğer %2'lik kesim ise doğaya inanan Druidler ve tek tanrıya inananlardan oluşur. Bu, doğanın yerine politeist panteon inançlarına geçişin en büyük nedeninin hem mucizeler, hem de elflerle olan çeşitli sürtünmelerin neden olduğu düşünülür.

Aarthalyan panteonları[düzenle | kaynağı değiştir]
Ana madde: Aarthalyan panteonları
Aarthalyan panteonlarının tanrı sayısı oldukça değişkendir. Bazı tanrılar ölebilir, bazıları doğabilir; ve bazıları ise tekrar doğabilir. Aynı anda aynı portfolyoya ait tanrılar ortaya çıkabilir, bu yüzden iyi ile iyi arasında bile tahribatı yüksek savaşlar çıkabilir. En çok bilinen panteonlar şunlardır:
 • Lathlander. Güneşin, yasaların, birliğin ve zamanın tanrısı. Sert ancak adil bir tanrı olmasıyla bilinir. Bir çok asker, kral ve kraliçe Lathlander'a ibadet eder.
 • Albız. Hazzın ve tutkunun tanrısıdır. Şeytanların Hükümdarı, Dokuz Cehennem'in kralıdır. Baskının ve gücün tanrısı olarak da bilinir. Kişiler, kötülüğünden kaçınmak için ona adak veya zenginlik bağışlarlar.
 • Selûne. Ay tanrıçası. Kaybolanlar, denizciler, likantroplar ve ışık isteyenler tarafından ibadet edilir. Aarthalyan panteonlarının en çok ibadet edilenidir.
 • Salaran. Karanlığın tanrıçası. Mystic'in düşmanı, Selûne'nin ise hem ikizi hem de düşmanıdır. Gölgekumaşı'nı yönetir.
 • Bahamut. Ejderlerin tanrısıdır. Gümüş-beyaz bir ejder formundadır.
 • Palanthar. Adalet ve hukuk tanrısıdır.
 • Mystic. Büyünün tanrıçasıdır. İbadet edenleri büyüyle uğraşan kişilerdir. Büyükumaşı'nın yöneticisidir.

Elflerde inanç[düzenle | kaynağı değiştir]

Elfler, ilk defa ortaya çıkışlarından beri tanrılarını tanırlar, onlarla yüzyüze bulunmuşlardır. Arin'Óda'nın çocukları olarak evrene katılan elfler ilk yıllarını onunla birlikte Feydiyarı'nda geçirmişlerdir. Sonrasında ise çeşitli nedenlerden dolayı oradan kovularak Aarthal'a sürülmüş, orada da ondan vazgeçmeden ibadet etmeye devam etmişlerdir. Onların gözünde Arin'Óda'nın özü(enerjisi) bütün nesnelerin içerisinde yer alır. Bu nedenle hem doğaya, hem de tek bir tanrıya ibadet edebilirler. Bazı elfler kendilerini Arin'Óda'nın elflerden farklı olan tanrı statüsünde farklı çocukları doğduğunu düşünür, ve onlara ibadet ederler. Bu, elflerin kendi inanç sistemlerine karşı bir görüş değildir.

Seladrine panteonları[düzenle | kaynağı değiştir]
Ana madde: Seladrine panteonları
Elflerin ibadet ettiği panteonlar Seladrine panteonları olarak bilinir. Bu panteonlar şunlardır:
 • Arin'Óda, Büyük Seladrine. Bütün elflerin babası.
Karanlık seladrine[düzenle | kaynağı değiştir]

Lûrath ise eskiden bu panteonların içerisinde bulunurdu. Ancak o Arin'Óda'ya karşı çıktığı için elflerle birlikte sürülmüştür. O zamandan sonra Karanlık Seladrine olarak bilinir. Ayrıca drowların tanrısıdır.

Cüce ve yarımlıklarda inanç[düzenle | kaynağı değiştir]

Ana madde: Urmmundgar
Cüceler hayatlarına yeraltında yaşamakla başladıkları için tarihlerinin ilk kısımlarında titan olarak adlandırdıkları varlıklara ibadet etmişlerdir. Bu titanlar onlara yeraltının zenginliklerini bahşeder, onlar da titanları onurlandırmak için büyük uğraşlar vererek bu zenginlikleri güzel objelere dönüştürürlerdi. Sonralarında insanlar ve elflerle olan ticaretin ve kültür alış-verişinin getirisiyle birlikte onlardan etkilendiler. Ancak kendi gelenekleriyle bir olmuş titanları arkaplana atmamışlardır. Dış dünyadan öğrendikleri felsefeyi kendi dünyalarına aktararak bir çeşit reform yapmışlardır. Böylece, insan panteonlarının onlara uyan özelliklerini almış; elflerin ise doğa enerjisi düşüncesini kendi titanlarına aktarmışlardır.
Cüce panteonları[düzenle | kaynağı değiştir]

Bu titanların birliğine Cüce dilinde Urmmundgar denir:

 • Gundír. Tanrı cücelordu olarak bilinir. Cücelerin, zanaatin ve zanaatkârların tanrısıdır.
 • Jyuda. Madenlerin, kazının ve altının tanrısıdır.
 • Hoarggar. Savaşın ve onurun tanrısıdır.
 • Khûl. Erimiş taşın ve lavın tanrısıdır.
 • Hrufnir. Alkolün ve sarhoşluğun tanrıçasıdır. Duruma göre hem kötü hem de iyi bir tanrıdır.
Yarımlık panteonları[düzenle | kaynağı değiştir]

Yarımlıklar, genellikle cüceler ile aynı panteon grubunu kullanır, ancak bazıları insan panteonlarını da kullandığı olur.

Orklarda inanç[düzenle | kaynağı değiştir]

Ana madde: Lûk'Ash
Orklar çoğunlukla kötü tanrılara inanırlar. Bunun nedeni içlerindeki şeytani doğalarıdır. İnsan panteonlarındaki Marach ve Bûrad, bazen Salaran; Urmmundgar'daki Mora, kendi panteonları dışında ibadet ettikleri tanrılardan birkaçıdır.
Ork panteonları[düzenle | kaynağı değiştir]

Orklar kendi aralarında Lûk'Ash olarak hitap ettikleri panteonlara ibadet ederler. Bunlar:

 • Tek Boynuzlu Grûlash. Kanın, şeytani varlıkların, ölümün, zehirlerin, yıkımın ve diğer her türlü kötülüğün efendisidir. Ork panteonlarının şefidir. Aynı zamanda Urmmundgar titanlarından Mora'dır.
 • Nazg. Karanlığın ve akşamın, gizliliğin, hırsızların ve meyitlerin tanrısıdır.